Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Yên Bái

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021với chủ đề “Đổi ...

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 09/4/2019, Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu chào mừng của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ! Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng ! Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh và toàn thể các đồng chí !

Kết quả Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

Được sự nhất trí của lãnh đạo Quốc Hội, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Những năm qua, với sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.