ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII TỈNH TUYÊN QUANG


Ông Nguyễn Sáng Vang

Sinh năm 1957, dân tộc Tày, quê xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

 


Ông Hoàng Bình Quân

Sinh năm 1959, dân tộc Kinh, quê xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.


Ông Đỗ Văn Chiến

Sinh năm 1962, dân tộc Sán Dìu, quê xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 


Bà Âu Thị Mai

Sinh năm 1978, dân tộc Cao Lan (Sán Chay), quê xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.


Ông Hoàng Việt Phương

Sinh năm 1965, dân tộc Kinh, quê Nam Trung, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

(Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh).

 


Bà Ma Thị Thúy

Sinh năm 1978, dân tộc Tày, quê xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.