ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA X TỈNH TUYÊN QUANG


Bà Lê Thị Kim Dung

Sinh năm 1968, dân tộc Kinh, quê xã Thành Công, huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, giáo  viên Trường phổ thông trung học chuyên tỉnh Tuyên Quang

 


Ông Hà Quang Dự

Sinh năm 1954, dân tộc Tày, quê xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục – Thể thao.


Ông Âu Văn Hành

Sinh năm 1954, dân tộc Cao Lan, quê xã Vân Sơn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy Viên, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Hội đồng Dân tộc Dao của Quốc hội.

 


Bà Hà Thị Khiết (tức Hà Thị Khích)

Sinh năm 1950, dân tộc tày, quê xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

(Trưởng Đoàn ĐBQH khóa X tỉnh Tuyên Quang)


Ông Nguyễn Phúc Thanh

Sinh năm 1944, quê xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây.

Trung tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.