ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VII TỈNH HÀ TUYÊN


Ông Lò Mí Chinh

Sinh năm 1946, dân tộc Lô Lô, quê huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Phó văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc. tỉnh Hà Tuyên

 


Bà Phạm Thị Minh Hà

Sinh năm 1950, dân tộc Kinh, quê tỉnh Hà Nam Ninh.

Bác sĩ Bệnh viện A Tuyên Quang; Ủy viên Ủy ban Y tế và Xã hội của Quốc hội.


Ông Vù Mí Kẻ (tức Vù Mí Dình)

Sinh Năm 1930, dân tộc Mông, quê huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

 


Bà Nguyễn Thị Lâm

Sinh năm 1937, dân tộc Sán Chay, quê tỉnh Hà Tuyên.

Phó hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tuyên; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội


Ông Dương Thành Mậu

Sinh năm 1934, quê tỉnh Bắc Thái.

Giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy sợi Bắc Quang, Hà Tuyên

 


Ông Hà Tề

Sinh năm 1930, dân tộc Tày, quê tỉnh Hà Tuyên.

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Đại tá, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên.


Ông Triệu Đức Thanh

Sinh năm 1942, dân tộc Dao, quê tỉnh Hà Tuyên.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.