ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VI TỈNH HÀ TUYÊN


Ông Vũ Văn Cẩn

Sinh năm 1915, quê tỉnh Hải Hưng,

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y Tế.

 


Ông Lò Mí Chinh

Sinh năm 1946, dân tộc Lô Lô, quê huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Tuyên


Ông Cháng Văn Dùi

Sinh năm 1935, dân tộc Dao, quê tỉnh Hà Tuyên.

Cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên

 


Ông Hà Quang Dự

Sinh năm 1945, dân tộc Tày, quê xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Kỹ sư nông nghiệp,

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tuyên, Ủy viên Ủy ban y tế và xã hội của Quốc Hội.


Ông Vù Mí Kẻ (tức Vù Mí Dình)

Sinh Năm 1930, dân tộc Mông, quê huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên.

 


Bà Nguyễn Thị Lâm

Sinh năm 1937, dân tộc Sán Chay, quê tỉnh Hà Tuyên.

Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tuyên; Ủy viên Ủy ban Dân tộc của Quốc hội.


Ông Nguyễn Văn Lượng

Sinh năm 1941, quê tỉnh Hải Hưng.

Công nhân điện, xí nghiệp cơ khí Tuyên Quang, ty công nghiệp Hà Tuyên