ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA IV TỈNH TUYÊN QUANG


Bà Nguyễn Thị Tám

Sinh năm 1948, quê tỉnh Tuyên Quang,

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, công nhân Nông trường tháng 10, tỉnh Tuyên Quang.

 


Ông Nguyễn Tạo (Nguyễn Phú Doãn)

Sinh năm 1905, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh,

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.


Ông Bàn Chí Thanh (Bàn Chí Hàm)

Sinh năm 1927, dân tộc Dao, quê Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang

 


Ông  Hoàng Đình Thư

Sinh năm 1923, dân tộc Sán Chay. Quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên thư ký Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang


Bà Quan Thị Toan

Sinh năm 1947, dân tộc Tày, quê tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Ủy ban hành chính xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa

 


Ông Lê Văn Trưa

Sinh năm 1930, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam,

Đội trưởng Đội sản xuất 20-7, Nông trường Sông Lô, Tuyên Quang.