ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA III TỈNH TUYÊN QUANG


Ông Trần Văn Hòe

Sinh năm 1927, dân tộc Kinh, quê Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bí thư chi bộ xã

 


Bà Nông Thị Lang

Sinh Năm 1937. dân tộc Tày, quê  tỉnh Tuyên Quang,

Ủy viên Ban Quản trị hợp tác xã, phó Hội phụ nữ xã, dân quân tiên tiến


Ông Bàn Chí Thanh (Bàn Chí Hàm)

Sinh năm 1927, dân tộc Dao, quê Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang

 


Ông Hoàng Đình Thư

Sinh năm 1923, dân tộc Sán Chay, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trưởng ban công tác nông thôn Tỉnh Tuyên Quang