ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I TỈNH TUYÊN QUANG


Ông Ma Văn Kinh

Sinh năm 1893, dân tộc Tày, quê huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Uỷ ban lâm thời Châu Khánh Thiện

 


Ông Tạ Xuân Thu (Tạ Quốc Tiến)

Sinh năm 1916, dân tộc kinh, quê xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang