ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA II TỈNH TUYÊN QUANG


Ông Nịnh Văn Bỉnh (tức Sửu)

Sinh năm 1921, dân tộc Sán Chay, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ nhiệm hợp tác xã xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

 


Ông Hồ Đắc Di

Sinh năm 1900, dân tộc Kinh, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bác sĩ, Giám đốc Vụ Đại học và Trung học chuyên nghiệp


Ông Quan Văn Quý (Quan Ngọc Thuyết)

Sinh năm 1929, Dân tộc Tày, quê huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Na Hang.

 


Ông Bàn Chí Thanh (Bàn Chí Hàm)

Sinh năm 1927, dân tộc Dao, quê Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang