Hội thảo khoa học Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

Nhân kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2- 1951- tháng 2- 2021), chiều 25-2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với các học viện trực thuộc và 13 Trường Chính trị tỉnh, thành phố về chủ đề “Đại hội đại biểu lần thứ II ...

Khát vọng vươn lên

Sau hơn 1 tuần làm việc, ngày 1-2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã được bầu vào BCH ...