Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị:

Bổ sung biên chế cho Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập các Chi nhánh đăng ký đất đai theo khu vực, tuy nhiên do thiếu biên chế nên không bố trí người trực tại các huyện để tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cho người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai nên người dân ở xa phải đi lại nhiều lần rất vất vả.

TRẢ LỜI:

Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 429/QĐUBND về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung Quyết định thể hiện hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 04 chi nhánh, gồm: Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố Tuyên Quang; Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Sơn Dương; Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực Yên SơnHàm Yên; Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực Chiêm Hóa- Na Hang- Lâm Bình).

Hiện nay, Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực Yên Sơn-Hàm Yên (Hợp nhất Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Yên Sơn; Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Hàm Yên); Địa điểm làm việc bố trí tại trụ sở làm việc của UBND huyện Yên Sơn (thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn) và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa- Na Hang- Lâm bình (Hợp nhất Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Na Hang; Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Lâm Bình và Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chiêm Hóa); Địa điểm làm việc bố trí tại trụ sở làm việc của UBND huyện Chiêm Hóa (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa). Theo đề án các Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực được bố trí 07 viên chức. Do vậy việc bố trí viên chức để tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện: Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình là rất khó khăn.

Để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Thỏa thuận hợp tác số 1299/TTHT/STNMT-BĐTTQ ngày 27/7/2021 với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính các cấp.

Theo đó, người dân có thể chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà và gửi hồ sơ gốc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến các điểm Bưu điện Văn hóa xã, Bưu cục gần nhất để được hướng dẫn đăng ký, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà. Người dân không phải đi lại nhiều nên tiết kiệm được chi phí về xăng xe, thời gian, giảm bớt tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với người trực tiếp giải quyết để mang lại sự thuận lợi cho người dân, góp phần cải cách hành chính, tăng tính công khai, minh bạch của các thủ tục hành chính.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định của Chính phủ; Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn); Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ: http://motcua.tnmttuyenquang.gov.vn);Dịch vụ giao dịch điện tử, phần mềm ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động (nếu có) đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.