Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng chợ trung tâm xã Chiêu Yên, để người dân có nơi họp chợ giao thương hàng hóa. Hiện nay, xã chưa có chợ nên mỗi tuần 2 buổi người dân tập trung họp chợ trên đường tại thôn Thọ Sơn, gây cản trở giao thông trên đoạn đường này.

TRẢ LỜI:

Chợ trung tâm xã Chiêu Yên đã có trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021), vị trí tại thôn Vàng Lè, diện tích 4.556,34m2 , hiện trạng là đất lúa (LUA) và đất trông cây hàng năm khác (HNK). Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên đưa vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 của xã để có cơ sở bố trí kinh phí đầu tư xây dựng.