Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm việc các tầu thuyền khai thác cát sỏi trên sông Lô, đoạn qua xã Phúc Ninh, làm rò rỉ dầu mỡ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của Nhân dân.

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn có 05 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông Lô, bao gồm:

(1) Giấy phép khai thác khoáng sản số 17/GP-UBND ngày 09/5/2017 của Công ty TNHH Thành Sơn Tuyên Quang thuộc địa bàn xã xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên và xã Chiêu Yên, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, diện tích khai thác 14,6ha, công suất khai thác 40.000m3 /năm.

(2) Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/GP-UBND ngày 10/5/2019 của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng thuộc địa bàn xã Tứ Quận, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn và xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, diện tích khai thác 16,5ha, công suất khai thác 20.000m3 /năm.

(3) Giấy phép khai thác khoáng sản số 49/GP-UBND ngày 29/9/2017 của Công ty TNHH Trường Thành Tuyên Quang thuộc địa bàn xã Phúc Ninh, Tứ Quận, huyện Yên Sơn, diện tích khai thác 10,7ha, công suất khai thác 22.000m3 /năm.

(4) Giấy phép khai thác khoáng sản số 41/GP-UBND ngày 21/9/2018 của Công ty TNHH MTV Huy Tân thuộc địa bàn xã Phúc Ninh, Tứ Quận, huyện Yên Sơn, diện tích khai thác 4,92ha, công suất khai thác 14.000m3 /năm.

(5) Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/GP-UBND ngày 31/01/2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà trên sông Lô và sông Gâm thuộc địa bàn xã hắng Quân, Tân Long, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, diện tích khai thác 19,0ha, công suất khai thác 24.000m3 /năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của các doanh nghiệp (Hiện nay, có 04 doanh nghiệp đang tạm dừng khai thác từ tháng 10/2021 theo kết quả kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì), tại thời điểm kiểm tra, giám sát không phát hiện hoạt động khai thác gây rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, thiết bị khai thác cát sỏi. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân đân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, phòng tránh các tác động gây ô nhiễm môi trường.