Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét cho nhân dân xã Chiêu Yên được lấy cát sỏi từ lòng sông Lô thuộc địa phận xã Chiêu Yên, để phục vụ cho công tác làm đường bê tông nông thôn. Hiện nay, xã đang làm các tuyến đường bê tông nông thôn nên rất cần vật liệu cát sỏi nhưng nguồn vật liệu khó khăn, giá mua lại quá cao.

TRẢ LỜI:

Theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản quy định pháp luật về khoáng sản; khai thác cát sỏi lòng sông là hoạt động khai thác khoáng sản phải được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Khoáng sảnquy định về nguyên tắc hoạt động khoáng sản: “2. Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép”. Do vậy, các trường hợp khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp phép là vi phạm pháp luật về khoáng sản. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản: a) Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật”. Hiện nay, trên địa bàn xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn có 04 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông (Công ty TNHH Thành Sơn Tuyên Quang, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hải Giang, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thành Công, Công ty cổ phần khai thác và chế biến vật liệu xây dựng Minh Phát). Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên liên hệ với các doanh nghiệp để phối hợp, cung cấp cát, sỏi theo quy định