Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xây dựng thêm 01 trạm biến áp tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Phúc Ninh, Chiêu Yên và 01 trạm biến áp tại thôn An Lạc, để đảm bảo cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Qua khảo sát thực tế tại các hộ dân (10 hộ) khu vực giáp ranh giữa hai xã Phúc Ninh, Chiêu Yên hiện hiện đang được cấp điện tại vị trí cột 46 thuộc lộ 1 đường dây 0,4 kV sau trạm biến áp Cô Ba và các hộ dân khu vực thôn An Lạc hiện đang được cấp điện tại vị trí cột 1.38 sau trạm biến áp Ao Dăm điện áp đo pha tại tại vị trí cột 46 đạt 210V, điện áp pha đo tại vị trí cột 1.38 đạt 209V đã đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên đường dây cấp điện từ phía sau công tơ đo điện tại cột 46 lộ 1 và cột 1.38 đến các hộ gia đình đã xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật, dẫn đến việc cung cấp điện không đảm bảo, đây tài sản của người dân phải tự lắp đặt, quản lý, sử dụng, chủ động trong việc sửa chữa hoặc thay thế khi đường dây xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng hợp đồng sử dụng điện đã ký với Điện lực Yên Sơn. Khi sửa chữa, thay thế nếu cần hỗ trợ kỹ thuật người dân có thể gọi điện đến Điện lực Yên Sơn để được tư vấn, giúp đỡ về các biện pháp an toàn khi sửa chữa, thay thế đường dây.