Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra và có biện pháp giải quyết việc một số vị trí cột và đường dây điện tại thôn Khuôn Thống và thôn Ao Dăm, dây điện bị võng xuống thấp, không đảm bảo an toàn cho người dân.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường dây 35kV nhánh rẽ Phúc Ninh thuộc lộ 375E14.1 được UBND tỉnh Quyết định thu hồi tổng diện tích 270,993m2 , trong đó đất hành lang bảo vệ an toàn đường điện dọc theo tuyến đường dây dài 29.394m nằm trên địa bàn các xã: Tứ Quận, Phúc Ninh, Lực Hành, Quý Quân theo Quyết định số 821/QĐ-UB ngày 01/6/2001, trong hành lang bảo vệ an toàn đường điện các hộ gia đình đất vẫn được sử dụng để trồng cây ngắn ngày và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai cũng như quy định về bảo vệ an toàn đường điện. Tuy nhiên Qua kiểm tra thực địa đã có 03 khoảng cột hiện bị vi phạm vào hành lang an toàn Pha-Đất, cụ thể tại các vị trí (K/C 27-28; K/C 45-46; K/C 56- 57). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định số 14/2014/NĐCP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như an toàn lưới điện cao áp đã yêu cầu Điện lực Yên Sơn lập phương án để nâng cao dây dẫn tại 03 khoảng cột nêu trên, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2022.