Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng cầu qua sông, từ xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn sang xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, để thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

TRẢ LỜI:

Việc kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng cầu nêu trên là chính đáng. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của địa phương hạn chế nên chưa đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tiếp theo để thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của người dân.