Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Chiêu Yên đi xã Lực Hành và nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH09, đoạn từ xã Phúc Ninh đi xã Chiêu Yên, lên huyện Chiêm Hóa; lắp đặt biển báo tốc độ để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này.

TRẢ LỜI:

- Sớm đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Chiêu Yên đi xã Lực Hành: Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản (JICA). Trong đó có tuyến đường từ xã Chiêu Yên đi xã Lực Hành với chiều dài 12 km. Công trình sẽ được đầu tư xây dựng trong năm 2022-2023 theo tiến độ Dự án.

- Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH09, đoạn từ xã Phúc Ninh đi xã Chiêu Yên lên huyện Chiêm Hóa; lắp đặt biển báo tốc độ để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này: Công trình đường giao thông tuyến ĐH 09 (Đoạn Km8+00 đến Km14+ 320) đoạn nằm trên địa phận xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đến xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 08 tháng 11 năm 2019. Tổng chiều dài tuyến đường là 6.320m với tổng kinh phí 13.680.333.000 đồng (Mười ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng). Việc cử tri đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường là chính đáng, tuy nhiên do điều kiện ngân sách của địa phương hạn chế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn nghiên cứu để đầu tư xây dựng trong thời gian tới. Việc đề nghị lắp đặt biển báo tốc độ để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường ĐH09, đoạn từ xã Phúc Ninh đi xã Chiêu Yên, lên huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã giao Hạt Quản lý giao thông huyện kiểm tra thực tế và tổ chức lắp đặt biển báo tốc độ trên tuyến đường trong năm 2022.