Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sớm đầu tư công trình nước sạch cho thôn Đán Khao, để cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thôn. Hiện nay, nguồn nước tại thôn bị ô nhiễm do nước thải của các lò sản xuất tinh bột dong, sắn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

TRẢ LỜI:

Công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình xây dựng mới trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: - Trước mắt chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tìm kiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày (Nước khe, lu chứa, bể chứa nước mưa...), đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, có ý thức chia sẻ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm. - Về lâu dài, Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã, báo cáo UBND huyện Yên Sơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư công.