Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri Cu Seo Mềnh, thôn Làng Chạp đã hơn 20 năm kể từ khi cấp trên thu hồi đất để xây dựng ký túc xá Trường Trung học phổ thông Trung Sơn. Đề nghị này đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết từ năm 2021 đến nay chưa được giải quyết, xử lý.

Tình trạng: Đang tiếp tục giải quyết

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngày 29/02/2024, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân năm 2024, trong đó có nội dung kiến nghị nêu trên của ông Cu Seo Mềnh, thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2024.