Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Đạo Viện, Xã Công Đa, Xã Trung Minh, Xã Hùng Lợi, Xã Phú Thịnh, Xã Kim Quan, Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sở Giao thông vận tải lắp biển báo, vạch kẻ giảm tốc độ, vạch kẻ dành cho người đi bộ tại ngã ba đường quốc lộ rẽ vào trường Trung học cơ sở Trung Sơn.

TRẢ LỜI:

Sau khi tiếp nhận thông tin kiến nghị của cử tri các xã Đạo Viện, Phú Thịnh, Công Đa, Kim Quan, Trung Minh, Trung Sơn, Hùng Lợi huyện Yên Sơn đề nghị: Sở Giao thông vận tải lắp biển báo, vạch kẻ giảm tốc độ, vạch kẻ dành cho người đi bộ tại ngã ba đường quốc lộ rẽ vào trường Trung học cơ sở Trung Sơn. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực tiếp quản lý đường (Công ty cổ phần đường bộ 232) kiểm tra, xem xét hiện trường, tham mưu đề xuất cắm bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ giảm tốc, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ theo kiến nghị của cử tri. Đến ngày 23/6/2023, đã thực hiện xong việc cắm bổ sung các biển báo hiệu đường bộ (02 biển W.207 (b,c) Giao nhau với đường không ưu tiên; 01 biển W.208 Giao nhau với đường ưu tiên; 02 biển W.224 Đường người đi bộ cắt ngang), sơn kẻ đường các Vạch 7.3 Vạch đi bộ qua đường, Vạch 4.4 Vạch kẻ kiểu mắt võng, Gờ giảm tốc dạng rải đều trên một chiều đường (3m/vạch) để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu kiến nghị của cử tri.