Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Đạo Viện, Xã Công Đa, Xã Trung Minh, Xã Hùng Lợi, Xã Phú Thịnh, Xã Kim Quan, Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trang cấp thiết bị, đồ dùng dạy học cho lớp 4, lớp 8, lớp 11 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4118/UBND-THVX ngày 28/8/2023 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024.