Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Tỉnh chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn bàn giao lại khu vực đất vườn ươm của công ty cho xã để xây dựng Trụ sở Công an xã.

TRẢ LỜI:

Công trình xây dựng Trụ sở Công an xã Trung Sơn đã có trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021- 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021, làm căn cứ thực hiện thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định. Hiện nay, Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan nhà nước rà soát các công trình xây dựng trụ sở công an cấp xã để xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình (trong đó có công trình xây dựng Trụ sở Công an xã Trung Sơn). Việc thu hồi đất vào mục đích an ninh được thực hiên theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai và các quy định của địa phương (Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4037/UBND-TNMT ngày 18/12/2020 chỉ đạo công ty TNHH lâm nghiệp Yên Sơn lập hồ sơ điều chỉnh phương án sử dụng đất của công ty theo quy định và đảm bảo nguyên tắc đưa ra ngoài phương án sử dụng đất của Công ty đối với diện tích đất đã quy hoạch để thu hồi, bàn giao đất thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trong đó có công trình nêu trên, gửi các cơ quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.