Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Trong thi tuyển công chức vẫn còn tiêu cực, tại thôn Lâm Sơn có 03 giáo viên hợp đồng đăng ký thi tuyển công chức phải nộp 200-300 triệu/người nhưng thi không đỗ, được trả lại nhưng không đủ số tiền đã nộp.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định. Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển mỗi kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn thực hiện việc thu lệ phí tuyển dụng theo quy định (mức từ 300.000-500.000 đồng/thí sinh/lần tùy theo số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển).

Qua kiểm tra, xác minh của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, ý kiến cử tri phản ánh thí sinh phải nộp từ 200 đến 300 triệu đồng là không có căn cứ.