Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Chỉ đạo Điện lực Yên Sơn có biện pháp giám sát, công khai việc ghi số lượng tiêu thụ điện của các hộ dân hàng tháng hoặc hàng quý để tránh nhầm lẫn, tiêu cực.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Quy trình kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện được Điện lực Yên Sơn thực hiện đúng quy trình. Hàng tháng Điện lực Yên Sơn đã thực hiện lập lịch ghi chỉ số, thu tiền điện theo đúng lịch ghi đã được phê duyệt (hàng tháng không thay đổi).

Sau khi hoàn thiện việc ghi chỉ số công tơ, sau 24 giờ Điện lực Yên Sơn đã thực hiện gửi tin nhắn SMS cho khách hàng (gồm sản lượng điện tiêu thụ, tổng số tiền khách hàng phải thanh toán và địa điểm thanh toán tiền điện) cho tất cả khách hàng thuộc Điện lực Yên Sơn quản lý.

Để tạo điều kiện cho khách hàng giám sát việc ghi chỉ số công tơ, Điện lực Yên Sơn có kế hoạch thông báo bằng văn bản tới các thôn trong xã biết để theo dõi và giám sát quá trình thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị khách hàng liên hệ số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc số 19006769 để được giải đáp.