Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Toàn Thắng đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và an toàn cho các công trình xung quanh.

TRẢ LỜI:

* Về kiểm tra việc xây dựng bến thủy nội địa

- Vị trí quy hoạch xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Toàn Thắng tại Xóm 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương quy hoạch, xây dựng bến thủy nội địa tại Văn bản số 656/UBND-GT ngày 13/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 11/11/2017.

- Tại thời điểm Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn kiểm tra, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Toàn Thắng đã xây dựng tường rào ngăn cách giữa diện tích của Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh giao với các hộ gia đình và Trạm y tế xã Thái Bình tại Xóm 6, phía chân taluy tiếp giáp với bờ sông đã được kè bằng rọ đá, trong khu quy hoạch đã xây dựng nhà điều hành và nhà trực có công trình phụ khép kín được lắp đặt đầy đủ điện nước.

* Về kiểm tra việc hoạt động của Công ty gây ô nhiễm môi trường

- Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Toàn Thắng tạm ngừng không xây dựng, không có hoạt động khai thác vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trong khu vực bến thủy nội địa, nên không đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường và gây mất an toàn tới các hộ gia đình và các công trình quanh khu vực do hoạt động của công ty gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tiếp tục thực hiện giám sát việc xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Toàn Thắng và yêu cầu Công ty có các giải pháp đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và an toàn cho các công trình xung quanh khi tiếp tục thực hiện thi công các hạng mục còn lại của công trình cũng như khi đưa công trình vào hoạt động.