Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét việc sáp nhập thôn, để chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, cấu kiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản cho phù hợp. Cử tri đề nghị tạm dừng việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản để hoàn thành việc sáp nhập thôn rồi tiếp tục tiến hành xây dựng nhà văn hóa thôn bản, việc xây dựng nhà văn hóa thời điểm hiện tại với quy mô nhỏ, nếu thực hiện phương án sáp nhập các tổ, thôn, xóm lại sẽ không đủ chỗ để sinh hoạt cộng đồng

TRẢ LỜI:

Để việc hỗ trợ cấu kiện xây dựng nhà văn hoá thôn, bản được đảm bảo về quy mô, diện tích của từng thôn sau khi thực hiện sáp nhập, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện các bước hoàn thiện việc sáp nhập thôn; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có cơ sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện tổng hợp, thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, cung ứng cấu kiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản cho phù hợp.