Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Khẩn trương giải quyết việc hỗ trợ cho một số hộ dân bị lún, nứt nhà ở khi thi công công trình cầu Bình Ca.

TRẢ LỜI:

Trong quá trình thi công Tiểu dự án 1, Dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Ca, nhà thầu thi công dùng lu rung để thi công nền, móng đường có ảnh hưởng rạn nứt nhà ở, bếp, công trình phụ trợ của 15 hộ gia đình và 01 tổ chức (xã Thái Bình là 14 hộ và 01 tổ chức; xã An Khang là 01 hộ).

Theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đơn vị Bảo hiểm công trình (Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực phía Bắc) chi trả tiền khắc phục tổn thất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có kinh phí chi trả cho các hộ dân.

Sau khi xảy ra việc rạn nứt nhà dân, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã mời đơn vị Bảo hiểm công trình, đơn vị giám định độc lập, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, chính quyền địa phương cùng kiểm tra, lập biên bản giám định hiện trạng, thống kê khối lượng tổn thất, cung cấp các hồ sơ tài liệu để đơn vị Bảo hiểm hoàn thiện hồ sơ thủ tục bồi thường. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã đôn đốc và làm việc nhiều lần với đơn vị Bảo hiểm để hoàn thiện hồ sơ thủ tục bồi thường chi trả cho các hộ dân, tuy nhiên đến tháng 01/2019 đơn vị Bảo hiểm tính toán tổng giá trị khắc phục tổn thất của 15 hộ gia đình và 01 tổ chức với tổng số tiền là 143.435.537 đồng (chưa tính 10% thuế GTGT). Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh không đồng ý với giá trị bồi thường do đơn vị Bảo hiểm tính đưa ra, đề nghị bồi thường số tiền lớn hơn nhưng đơn vị Bảo hiểm không đồng ý.

Ngày 12/3/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã hoàn thiện thủ tục khởi kiện đơn vị Bảo hiểm, gửi Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang giải quyết; ngày 17/4/2019, Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang có Văn bản số 47/TB-TLVA Thông báo về việc thụ lý vụ án và hiện đang giải quyết (dự kiến xong trong tháng 8/2019).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thông báo và chi trả tiền bồi thường tổn thất cho các hộ gia đình ngay sau khi Tòa án giải quyết xong vụ việc theo quy định của pháp luật.