Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Di chuyển cột điện cạnh nhà ông Tịu, thôn Ngành Nghề, hiện nay cột điện bố trí trong đường đi ra khu sản xuất, đường đi rất hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Tuyên Quang: Cột điện cạnh nhà ông Tịu, thôn Ngành Nghề là loại cột bê tông vuông AH 7,5m (trên cột chưa có dây dẫn điện) là tài sản của gia đình ông Nguyễn Thế Công có hộ khẩu thường trú tại thôn 3 xã Thái Bình, không phải là tài sản của ngành Điện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thái Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu gia đình ông Nguyễn Thế Công di chuyển cột điện để đảm bảo không ảnh hưởng tới giao thông, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trong thôn.