Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Nâng cấp hệ thống cấp điện cho thôn Bình Ca, hiện nay điện rất yếu, không đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.

TRẢ LỜI:

Hiện tại, có 85 hộ dân thôn Bình Ca, xã Thái Bình sử dụng điện từ đường dây hạ áp (lộ II) thuộc trạm biến áp Thái Bình có công suất là 180kVA-35/0,4kV. Trạm biến áp Thái Bình gồm có 02 lộ đường dây hạ thế, lộ I có 43 vị trí cột với chiều dài là 1,505km, dây dẫn điện sử dụng là cáp vặn xoắn XLPE 4*50mm2; lộ 2 có 30 vị trí cột với chiều dài là 1,015km, dây dẫn điện sử dụng là cáp vặn xoắn XLPE 4*50mm2. Toàn bộ đường dây hạ thế thuộc trạm biến áp Thái Bình cấp điện cho 210 hộ nhân dân tại khu vực thôn Bình Ca và các thôn lân cận.

Đường dây hạ thế từ vị trí cột số 23 đến 23-1 lộ II trạm biến áp Thái Bình đang sử dụng dây dẫn điện là 4AV10 để cấp điện cho 04 hộ nhân dân của thôn Bình Ca (gồm 04 công tơ 1 pha và 01 công tơ 3 pha). Do dây dẫn hạ thế nhỏ, phụ tải của công tơ 3 pha sản xuất lớn nên vào các giờ cao điểm chất lượng điện năng chưa đảm bảo yêu cầu. Do đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ thay thế khoảng dây hạ thế trên bằng dây cáp vặn xoắn AL/XLPE 4*50mm2. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2019.