Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ngành Điện kiểm tra, bố trí lại hệ thống đường điện tới các hộ dân cho phù hợp. Hiện nay, tại một số khu dân cư, hộ dân bên này đường lại dùng điện kéo từ cột bên kia đường và ngược lại.

TRẢ LỜI:

Trên toàn tuyến đường dây hạ thế sau trạm biến áp xóm 6 Thái Bình còn 06 hộ dân có đường dây băng (dây dẫn điện sau công tơ về nhà) đang kéo vượt đường giao thông tại các vị trí cột 07 lộ II, cột 09 lộ I thuộc trạm biến áp xóm 6 Thái Bình. Do đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ thực hiện di chuyển 06 công tơ của các hộ dân nói trên sang tuyến đường dây hạ thế mới xây dựng để không có dây dẫn điện sau công tơ vượt đường Quốc lộ. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2019.