Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm có văn bản phúc đáp cho gia đình bà Tạ Thị Chương, thôn Đèo Bụt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn về việc đề nghị cung cấp trích lục hồ sơ liệt sỹ Tạ Kim Huân, hi sinh năm 1971, để làm xét nghiệm ADN tìm mộ liệt sĩ và chuyển Cục Người có công để giải quyết chế độ cho gia đình bà (gia đình đã gửi hồ sơ lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày 04/3/2016, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết).

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có văn bản đề nghị Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 2 trích lục các thông tin về liệt sĩ Tạ Kim Huân, hy sinh năm 1971. Nhưng đến nay chưa có thông tin về liệt sĩ Tạ Kim Huân; khi có thông tin về liệt sĩ Tạ Kim Huân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ trích lục thông tin về liệt sĩ Tạ Kim Huân gửi cho thân nhân gia đình liệt sĩ theo quy định.