Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ cho nhà lớp học trường Mầm non Phú Thịnh tại trung tâm xã, để đảm bảo điều kiện đón trẻ trong năm học mới 2017-2018.

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ cho nhà lớp học trường Mầm non Phú Thịnh là cần thiết. Tuy nhiên, hạng mục công trình này chưa có trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn xem xét, bố trí nguồn vốn đưa vào lộ trình kế hoạch đầu tư trong những năm tới để đáp ứng nguyện vọng của cử tri.