Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Bố trí kinh phí hỗ trợ người có công, gia đình chính sách sửa chữa và làm mới nhà ở trên địa bàn tỉnh

TRẢ LỜI:

Tính đến ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn kinh phí Trung ương cấp. Các hộ trong diện được hỗ trợ đã hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng, ổn định cuộc sống.

Để tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức để thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.