Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp đường điện sinh hoạt cho 14 hộ dân thôn Yên Lộc

TRẢ LỜI:

Hiện tại, 14 gia đình tại thôn Yên Lộc xã Hoàng Khai đang sử dụng điện qua công tơ được lắp tại vị trí cột số 08 lộ I Trạm biến áp Hoàng Khai. Đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi cột điện, đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện của các hộ gia đình. Đồng thời, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Yên Sơn khảo sát, lập phương án để trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện. Khi được phê duyệt, cấp vốn, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai xây dựng đường điện hạ thế đến gần nhà các hộ dân tại thôn Yên Lộc theo quy định.