Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Lâm nghiệp II (GTG) đóng trên địa bàn thôn Núi Cảy trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường.

TRẢ LỜI:

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tại Biên bản làm việc ngày 20/6/2020. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thì Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp II (GTG) đang hợp tác sản xuất kinh doanh với Công ty trách nhiệm hữu Đồng Thắm trên diện tích đất sản xuất kinh doanh do Công ty trách nhiệm hữu Đồng Thắm quản lý, sử dụng (đất đã được cấp giấy chứng nhận đất sản xuất kinh doanh), trong đó có nhà xưởng, lán trại đang chứa khoảng 3.000 bao sản phẩm phụ sau thu hoạch để bón lót cho cây; ngoài khu vực nhà xưởng có khoảng 200 tấn bã thải của trang trại chăn nuôi bò (bã thức ăn, phân bò,...), đồng thời công nhân của Công ty trách nhiệm hữu lâm nghiệp GTG đang đóng bầu để ươm sản xuất cây giống (cây hồng) và đóng gói sản phẩm phụ sau thu hoạch (bã mía và phân bò khô). Khu vực nhà xưởng và khu dân cư xung quanh nhà xưởng không có nước thải chảy ra ngoài. Theo ý kiến của đại diện nhân dân địa phương quá trình vận chuyển phân bò có rơi vãi ra đường gây mùi khó chịu, đặc biệt khi có mưa lớn xảy ra.

Tại buổi làm việc, các cơ quan đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu lâm nghiệp II, Công ty trách nhiệm hữu Đồng Thắm dừng ngay hoạt động sản xuất có liên quan đến phân bò. Trường hợp các công ty muốn sản xuất kinh doanh phải lập các thủ tục về đầu tư, bảo vệ môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực nêu trên, trường hợp phát hiện có vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.