Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các thôn Yên Khánh, Tân Quang; xem xét, điều chỉnh giá nước cho phù hợp.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các thôn Yên Khánh, Tân Quang:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chất lượng nước tại thôn Tân Quang, Yên Khánh cơ bản đáp ứng các yêu cầu; riêng chỉ tiêu vi sinh (e.coli có 4VK/100ml, coliform tổng số có 70VK/100ml) vượt 40% so với yêu cầu theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009. Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình trong đó có đầu tư hệ thống xử lý nước tiến tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Để đảm bảo chất lượng nước đầu nguồn của công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, nghiêm cấm không chăn thả gia súc, gia cầm, không canh tác, không xây dựng chuồng trại chăn nuôi tại khu vực thượng lưu nguồn nước của công trình.

* Về đề nghị xem xét, điều chỉnh giá nước cho phù hợp:

Ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý khai thác, trong đó có Công trình Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Quang, Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn. Theo đó giá nước tại các khu dân cư sử dụng nước của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh đều được quyết định cùng một mức giá (4.500 đồng/m3) đảm bảo sự công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh.