Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Tân Bình (cũ), Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiến nghị với Bộ, ngành chức năng mở rộng thêm danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, đặc biệt là bệnh hiểm nghèo như ung thư. Hiện nay, thuốc được cấp theo thẻ BHYT chủ yếu là thuốc chất lượng, hiệu quả không cao, bệnh nhân đi khám đa số được giới thiệu tự mua thuốc.

TRẢ LỜI:

Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BYT về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó, Thông tư có quy định 27 nhóm, 1.030 danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và  59 danh mục trong thuốc phóng xạ và chất đánh dấu, với danh mục thuốc quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ Bảo hiểm y tế, đặc biệt là nhóm thuốc điều trị ung thư.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế mở rộng thêm danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.