Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Có cơ chế hỗ trợ kinh phí để sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng của xã.

TRẢ LỜI:

Ngày 08/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  184/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi thiết yếu, cấp bách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1) trong đó có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đoạn đầu nguồn tuyến kênh tưới chính của Hồ chứa tại xã Hoàng Khai.