Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của ông Nông Lâm Nghị, tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang về việc gia đình ông có người chú ruột tên là Nông Viết Ngọc, chiến sỹ đơn vị Đại đội 10, Tiểu đoàn 8-KT, hy sinh ngày 09/6/1968 tại mặt trận phía Nam, gia đình đã nhiều lần đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ tìm kiếm hài cốt nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin trả lời từ cơ quan chức năng

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có văn bản gửi Phòng Quân lực, Phòng Chính sách, Quân khu 5; Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Kon Tum đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ Nông Viết Ngọc, hy sinh ngày 09/6/1968 (nơi hy sinh: ChưKRát, thuộc đơn vị C10/D8/E66/B3) để cung cấp các thông tin theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin tới cử tri ngay sau khi có kết quả phúc đáp của các đơn vị.