Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị:

Mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã, hiện nay mới thực hiện được 7/14 thôn, còn lại 07 thôn chưa được thực hiện 

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Long còn 07/14 thôn chưa thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt do các thôn dân cư thưa thớt, xa nơi tập kết rác, vận chuyển khó khăn; ngoài ra, mức kinh phí thực hiện thu gom còn thấp nên đơn vị thu gom không đảm bảo trang trải chi phí hoạt động.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng các biện pháp như: Dùng chế phẩm vi sinh để phân hủy rác hữu cơ thành phân bón (rau củ quả, thức ăn thừa,…); thu gom rác tái chế (giấy, kim loại, vỏ hộp, chai lọ,... ), chôn lấp rác vô cơ không thể tái chế và tự phân hủy, hạn chế tối đa sử dụng túi nilong, đồ hộp dùng một lần,…; đồng thời, căn cứ các quy định, hướng dẫn có liên quan và điều kiện thực tế tại địa phương, tiếp tục nghiên cứu giải pháp để giải quyết kiến nghị nêu trên hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.