Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Hiện nay có 02 hộ gia đình (hộ ông Lệnh Văn Quang và hộ ông Lệnh Văn Quê) tại thôn 2 xã Lang Quán cách rất gần Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nhưng không được vào diện di dời. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra rà soát đánh giá tác động đối với 02 hộ dân trên, cho hộ dân di dời để đảm bảo an toàn cho người dân

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án, cụ thể: Hộ gia đình ông Lệnh Văn Quang thu hồi 656,2m2 đất trồng cây lâu năm; Hộ gia đình ông Lệnh Văn Quế thu hồi 45,8m2 đất trồng cây lâu năm. Cả hai hộ gia đình không thuộc diện di chuyển nhà ở, tại thời điểm kiểm kê nhà ở của hộ ông Quang và ông Quế nằm ngoài chỉ giới thu hồi.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá sự ảnh hưởng của Dự án đối với 02 hộ gia đình nêu trên và xem xét giải quyết theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 11/2023.