Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang (gồm 44 hộ) tại thôn 20, thôn 21 xã Lang Quán

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Trên địa bàn xã Lang Quán, hiện nay còn 44 hộ gia đình, cá nhân được giao đất năm 2005 nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định do tại thời điểm giao đất chỉ có biên bản giao đất ở giữa Ban di dân tái định cư huyện Yên Sơn và hộ dân, chưa có Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, hiện trạng sử dụng đất của các hộ có sự sai khác so với bản đồ quy hoạch năm 2005. Để có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã thành lập Tổ công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2023.