Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tiếp tục đề nghị giải quyết diện tích đất thôn 11 xã Lưỡng Vượng trước đây là đất quốc phòng do Trung đoàn 148 quản lý. Diện tích đất đã cho các cán bộ, công nhân viên của Trung đoàn mượn từ năm 1983 đến nay không sử dụng vào hoạt động quốc phòng nữa, đề nghị bàn giao về cho địa phương quản lý và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân (Cử tri đã kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX)

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 16/10/2021 về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn 148, Sư Đoàn 316, Quân khu 2, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang rà soát phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh, thống nhất đề xuất đưa 8,49 ha đất quốc phòng có nguồn gốc do Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 quản lý tại thôn 11 (trước đây là thôn Liên Thịnh) xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang ra ngoài quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; điều chỉnh tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 06/9/2023, vị trí đề nghị của cử tri được quy hoạch là đất khu dân cư và dịch vụ thương mại).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm đầu mối, chủ động liên hệ với các Bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Sư đoàn 316 lập hồ sơ thu hồi diện tích đất nêu trên, bàn giao cho địa phương quản lý để lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật ngay sau khi phương án được phê duyệt.