Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Xem xét cấp kinh phí xây bờ kè dọc ven suối Ba 1 chiều dài khoảng 5 km vì hiện nay sạt lở ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp ven suối. Xây bờ kè chống sạt lở đất ruộng khu Nà Lúm, Cốc Kè (thôn Trung Sơn), cử tri phản ảnh hiện nay sạt lở rất nhiều

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Qua kiểm tra thực tế về hiện trạng sạt lở các khu vực trên suối Ba 1 (Nậm Ba) tại các thôn Sơn Thuỷ, Na Pồng, Nà Giàng, Bản Giảo, Lăng Lé, Ón Cáy thuộc xã Tân Mỹ và khu vực Nà Lúm, Cốc Kè, thôn Trung Sơn: Tại thời điểm kiểm tra không có hiện tượng sạt lở mới, theo nhận định tình trạng bờ suối vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến đất sản xuất của các hộ dân dọc theo bờ suối.

Đối với vị trí sạt lở nguy hiểm (khu vực cánh đồng Giang Hạ thôn Ón Cáy) Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá đã thực hiện đầu tư xây dựng công trình kè rọ thép với tổng kinh phí 1.700 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Ngoài ra, công trình Kè chống sạt lở suối Nậm Ba, xã Tân Mỹ trong giai đoạn năm 2021-2025 đã sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục vị trí sạt lở; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các vị trí có sạt lở bờ suối nguy hiểm, trường hợp phát sinh sạt lở tình huống khẩn cấp ảnh hưởng trực tiếp đến người, nhà ở, công trình hạ tầng trong khu vực… kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xem xét và có giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn đời sống và sản xuất của nhân dân. Về lâu dài, giao Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa nghiên cứu, xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện khắc phục các vị trí sạt lở bờ suối trên địa bàn xã Tân Mỹ.