Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Có nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ thanh niên đang sinh sống trong Làng Thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế ổn định đời sống

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đến nay, trong Làng đã có 21/26 hộ đã được hỗ trợ vay vốn từ các tổ chức (17 hộ vay vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 hộ được hỗ trợ vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm của Trung ương Đoàn); 03 hộ đang có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất; 05 hộ còn lại chưa có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội hóa, thực hiện xây dựng 03 Ngôi nhà 26/3 (hộ La Văn Thành, hỗ trợ 83 triệu; hộ Cháng A Tân và Giàng A Cán mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng), làm sân chơi cho em, giếng khoan cho 2 trường, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho sân bóng đá, bóng chuyền… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống văn hóa tinh thần cho các hộ thanh niên đang sinh sống tại Làng thanh niên lập nghiệp.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Làng thanh niên lập nghiệp Bình An; tăng cường tuyên truyền, lựa chọn, xét tuyển các hộ thanh niên vào Làng sinh sống; quan tâm tạo điều kiện đưa các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế của các hộ thanh niên trong Làng thanh niên lập nghiệp.