Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, hướng tới sự hài lòng của người dân

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh đã xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nâng cao vị trí xếp hạng đánh giá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Quan tâm, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư; cải thiện mạnh mẽ quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt triển khai hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhằm thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại một đầu mối, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về cải cách hành chính. Hằng năm, xây dựng, tiến hành khảo sát và công bố chỉ số đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện và các sở, ban, ngành trong tỉnh (DDCI); tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp thông qua hình thức Hội nghị đối thoại và Chương trình "Cà phê doanh nhân" để trao đổi về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, giải quyết tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần (PCI) [1].

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI của tỉnh; trong đó tập trung việc đẩy mạnh thu hút, xúc tiến đầu tư, giới thiệu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm giới thiệu các chương trình, dự án đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các thông tin liên quan đến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng hợp tác đầu tư và thị trường tiêu thụ sản phẩm; rà soát, đánh giá, khắc phục các chỉ số thành phần, nhất là những chỉ số đạt thấp, giảm trong năm liên quan đến công tác lãnh đạo, điều hành để xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, mục tiêu, giải pháp, phân công cụ thể để thực hiện, phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời, hiệu quả; tích cực tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, là cơ sở để rà soát, tham mưu sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, chính sách liên quan tới doanh nghiệp; tạo sự bình đẳng, công bằng giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tín dụng, đất đai và các nguồn lực tài chính của Nhà nước, tạo thuận lợi và niềm tin cho doanh nghiệp xây dựng định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn và bền vững.

 

[1] Từ năm 2021 đến hết tháng 9/2025, tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại tỉnh như: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Danko, Tập đoàn Flamingo,… Trong 9 tháng đầu năm 2023, phê duyệt chủ trương 9 dự án, vốn đăng ký trên 19.600 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản,… đã đến khảo sát môi trường đầu tư tại tỉnh, như: Công ty cổ phần Việt – Nhật triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại GO; Công ty Cổ phần EREX (Nhật Bản) thực hiện dự án điện sinh khối công suất 100MW, dự án viên gỗ nén năng lượng công suất 650.000 tấn/năm. Lũy kế trên địa bàn tỉnh có 397 dự án được cấp phép đầu tư với số vốn đăng ký trên 73.160 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký trên 7.330 tỷ đồng (tương đương trên 310 triệu USD); cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 194 doanh nghiệp, đạt 60,63% kế hoạch, với số vốn đăng ký trên 2.992 tỷ đồng; lũy kế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.659 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 30.385 tỷ đồng (trong đó có 16 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài).