Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Kim Phú (TP), thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra và giải quyết dứt điểm việc 02 hộ dân tái định cư tại thôn 8 hiện nay chưa được nhận hỗ trợ hầm bể biogas

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, rà soát lại hồ sơ của 02 hộ dân nêu trên để tham mưu, đề xuất giải quyết theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12/2023.