Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Phường An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cung cấp sách tài liệu giáo dục địa phương và tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương cho giáo viên các trường học xong trước khi bắt đầu năm học 2023-2024 để đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh. 

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức công tác biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc xuất bản tài liệu Giáo dục địa phương ở các tỉnh trong cả nước hiện gặp khó khăn do chưa có hành lang pháp lý cụ thể. Trong thời gian chờ hướng dẫn của cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các nhà trường tạm thời sử dụng bản PDF để dạy học đảm bảo tiến độ và nội dung chương trình.

Hằng năm, công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng tài liệu đều được thực hiện từ tháng 9 dựa trên bản thảo đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tuy nhiên, việc biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương chưa đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước do quá trình biên soạn, biên tập, xây dựng bản thảo, thẩm định, phê duyệt liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân ở nhiều cấp. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan đẩy nhanh tiến độ biên soạn để ban hành tài liệu từ đầu năm học.