Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đề nghị:

Tỉnh bổ sung thêm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang bằng bản in giấy phục vụ công tác giảng dạy và học tập để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (hiện giáo viên mới chỉ khai thác được bản mềm để giảng dạy).

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức công tác biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc xuất bản tài liệu Giáo dục địa phương ở các tỉnh trong cả nước hiện gặp khó khăn do chưa có hành lang pháp lý cụ thể. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều lần kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trung ương tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh để ban hành được tài liệu bản in. Ngày 08/02/2023, Bộ Giáo dực và Đào tạo có Văn bản số 433/BGDĐT-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến. Trong văn bản nêu rõ: “Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn về in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương”. Tuy nhiên đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc in ấn, phát hành Tài liệu Giáo dục địa phương. Trong thời gian chờ hướng dẫn của cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các nhà trường tạm thời sử dụng bản PDF để dạy học đảm bảo tiến độ và nội dung chương trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để giải quyết vướng mắc này.